King size

King size by Darkki / Tekotuotanto

4th place.

Platform: pc

Notes: 3dsmax, photoshop.

Author: Darkki / Tekotuotanto